دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_DSC_8765 ImageHandler.ashx15 3_IMG_9548.gif 3_407091_orig
3_407092_orig 3_DSC_8760 3_407091_orig 3_407203_orig