دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_IMG_9714.gif 3_407204_orig 3_407202_orig 3_DSC_0108.gif
3_407096_orig 3_DSC_8772 3_6 IMG_0164